Mail archive
alpine-aports

[alpine-aports] [PATCH] skalibs-2.3.9.0-r0, s6-2.2.4.3-r0

From: Laurent Bercot <ska-devel_at_skarnet.org>
Date: Sat, 9 Jan 2016 01:49:30 +0100

---
 main/s6/APKBUILD   | 8 ++++----
 main/skalibs/APKBUILD | 10 +++++-----
 2 files changed, 9 insertions(+), 9 deletions(-)
diff --git a/main/s6/APKBUILD b/main/s6/APKBUILD
index 2efe0c5..272f443 100644
--- a/main/s6/APKBUILD
+++ b/main/s6/APKBUILD
_at_@ -1,7 +1,7 @@
 # Maintainer: Laurent Bercot <ska-devel_at_skarnet.org>
 # Contributor: John Regan <john_at_jrjrtech.com>
 pkgname=s6
-pkgver=2.2.4.2
+pkgver=2.2.4.3
 pkgrel=0
 pkgdesc="skarnet.org's small & secure supervision software suite."
 url="http://skarnet.org/software/$pkgname/"
_at_@ -50,6 +50,6 @@ doc() {
 	cp -a "$_builddir/doc" "$subpkgdir/usr/share/doc/$pkgname"
 }
 
-md5sums="67ea42c964d3119cbc3bee51780e1b69 s6-2.2.4.2.tar.gz"
-sha256sums="b92371a5bc0dd7f1bae243f2011b91bfa72571a6597c0600b511496b6c799140 s6-2.2.4.2.tar.gz"
-sha512sums="b47309516a951e70ecd21342734362f07263aadf94fba4b67e2ea85fc3ca6f25d1bff9a34e4a467775e82ed8f3907b7c0c930506067869bf016ce643e7dbf263 s6-2.2.4.2.tar.gz"
+md5sums="b2c6581cb72a9d6c72f3c7499cbe582a s6-2.2.4.3.tar.gz"
+sha256sums="f584ec56d5f2a3a2d81698d5f744b9b64d8fb6c22b56649faa71f3b62da7db3f s6-2.2.4.3.tar.gz"
+sha512sums="af2f06d31eeba3efeaa93e1df6afc50051eb4b13b034d24750314e0d7e9277953595cd04134eecbe239c0ea633e2242712d193a23389a3c1206a81bf7438b5bb s6-2.2.4.3.tar.gz"
diff --git a/main/skalibs/APKBUILD b/main/skalibs/APKBUILD
index eefabe5..5c5cedd 100644
--- a/main/skalibs/APKBUILD
+++ b/main/skalibs/APKBUILD
_at_@ -1,8 +1,8 @@
 # Maintainer: Laurent Bercot <ska-devel_at_skarnet.org>
 # Contributor: John Regan <john_at_jrjrtech.com>
 pkgname=skalibs
-pkgver=2.3.8.3
-pkgrel=1
+pkgver=2.3.9.0
+pkgrel=0
 pkgdesc="A set of general-purpose C programming libraries for skarnet.org software."
 url="http://skarnet.org/software/skalibs/"
 arch="all"
_at_@ -56,6 +56,6 @@ doc() {
 	cp -a "$_builddir/doc" "$subpkgdir/usr/share/doc/$pkgname"
 }
 
-md5sums="142a296760aab02f2821abf00706e53a skalibs-2.3.8.3.tar.gz"
-sha256sums="3652e268f42ce60959dcc80ca3eba8dc17b6d365309179bfb0e04bc5f1603d7c skalibs-2.3.8.3.tar.gz"
-sha512sums="da5f183cc83e238942cb20e70f334c498fac311e26e62b8ae497efd2a2a183114c2898deafbce8f4da396cae51678dc4927138e6b978ce474e98392e05a74d30 skalibs-2.3.8.3.tar.gz"
+md5sums="8cc1dfad59a588ba3956d78c81b5ea0a skalibs-2.3.9.0.tar.gz"
+sha256sums="6229fb4fb415699bbff3b446ff44aa5b7fb9c512b83bd68ae4005603afab60cb skalibs-2.3.9.0.tar.gz"
+sha512sums="30b08fec01944fd7e816eb275dfe6eafdf21e14af95e70ae4991b9da716ab191b22c1576084ed7c40fd9e958804519075befaaf4314ccb370ced3c5e94793212 skalibs-2.3.9.0.tar.gz"
-- 
2.7.0
---
Unsubscribe: alpine-aports+unsubscribe_at_lists.alpinelinux.org
Help:     alpine-aports+help_at_lists.alpinelinux.org
---
Received on Sat Jan 09 2016 - 01:49:30 GMT